..yang bernama sahabat

Sunday, 7 December 2014

Siapa Salah?

gambar : blogger
Hari tu, aku buat satu tugasan berkenaan gejala moral ponteng sekolah. Terjumpa satu buku koleksi kes-kes kaunseling di sekolah menengah. Mak ai...tersentap sekejap aku baca bila pada kebanyakan ketika anak-anak kita dah memang stres dengan pelbagai masalah orang dewasa yang patutnya tak patut mereka rasa.

Entahlah....

Saturday, 6 December 2014

Peri Penting Semantik Dalam Keperluan Berbahasa

gambar : blogger
Memetik definisi daripada Kamus Dewan edisi 4 semantik menjunjung takrif bidang kajian atau analisis yang memperincikan makna kata dan ayat.  Frasa semantik berasal daripada perkataan Yunani bermaksud penting atau bererti.  J.W.M. Verhan, 1996, mentakrifkan semantik sebagai cabang linguistik yang membahaskan isu erti dan makna.  Manakala Abdul Chaer, 1994 menjelaskan bahawa semantik adalah bidang kajian linguistic yang objek penelitiannya adalah makna bahasa. 
            Kata yang merupakan satu unit ujaran yang bebas memerlukan elemen semantik untuk menjamin komunikasi menjadi lebih berkesan.   Hasil daripada komunikasi berkesan akan memungkinkan gagasan atau ilham yang ingin disampaikan difahami. 
Guru Bahasa Melayu perlu mengenali secara dekat ciri dalam bidang kajian semantik termasuklah aspek makna denotasi dan konotasi, makna konteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik seperti sinonim, antonim, hiponim dan sebagainya. 
Setelah maklum bahawa semantik adalah sebahagian daripada ilmu linguistik maka tidaklah dapat ditolak keberadaan peranannya di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.  Guru-guru Bahasa Melayu khususnya perlu mempunyai pengetahuan dalam bidang semantik kerana ia memberi impak yang berpanjangan kepada murid-murid.  Impaknya nanti bukan sahaja melibatkan hal-ehwal sosial malah mungkin juga berlarutan kepada aspek politik, ekonomi mahupun agama. 
  Impak pertama dapat dilihat dari segi hubungan makna dengan kebudayaan.  Pengetahuan semantik dapat membantu pembawaan diri murid-murid di tengah-tengah masyarakat kemudian hari.  Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang mempunyai peraturan sosiobudaya yang sangat ketat.  Secara halusnya, terdapat susunan status dan darjat di dalam hierarki dan ketidakfahaman dalam menguruskan makna sesuatu perkataan yang diucapkan akan memalitkan kesan negatif kepada komunikasi sosial. 
Dibawakan contoh penggunaan ganti nama “saya”, “aku” dan “gua”.  Walaupun secara umumnya ia membawa maksud ganti nama diri pertama, dari segi makna dengan kebudayaan, ia sudah memberi tiga takrifan berbeza menurut kesesuaian lokasi khalayak pada ketika itu.   Frasa “saya” digunakan apabila untuk membahasakan diri kita apabila berkomunikasi dengan orang yang baru dikenali, ketika bercakap dengan orang yang lebih tua atau di dalam majlis rasmi.  Manakala ganti nama “aku” lebih serasi digunakan apabila berkomunikasi di kalangan kawan-kawan terdekat dan rapat dengan kita.  Seterusnya ganti nama “gua” adalah bahasa slanga atau bahasa basahan yang sering digunakan dalam perbualan tidak rasmi atau ada  masanya ketika mahu mencetuskan konflik dengan seseorang. 
Contoh seterusnya ialah bahasa pinjaman daripada bahasa Arab iaitu mahram dan muhrim.  Tanpa pengetahuan semantik, selama-lamanya kita telah terkeliru kerana ia berasaskan kata dasar yang sama iaitu perkataan haram.   Sewenang-wenangnya pula kita menggunakan bahasa pinjaman tersebut tanpa rasa bersalah walhal ia membawa makna yang berbeza.  Di dalam Wikipedia sendiri membawakan pengertian mahram dan muhrim sebagai bentuk-bentuk daripada hubungan semantik seperti bahasa Melayu yang ditambah imbuhan.  Padahal, walaupun ia hanya dibezakan dengan ‘a’ dan ‘i’ ia membawa dua makna yang jauh menyimpang.
Kesemua ciri-ciri tersebut bukan sahaja berkait rapat dengan keperluan untuk ‘lulus periksa’ tetapi, lebih jauh daripada itu ia menyumbang kepada kemantapan penggunaan Bahasa Melayu di kalangan khalayak generasi muda di belakang hari.  Pengetahuan semantik harus diterapkan dan dibiasakan oleh guru Bahasa Melayu demi menjamin keindahan Bahasa Melayu itu sendiri agar tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. 
Bayangkan betapa ruwetnya kerosakan atau penganiayaan terhadap Bahasa Melayu dewasa ini.  Anasir-anasir seperti penggunaan bahasa sms, bahasa pinjaman, bahasa rancu, bahasa pasar dan basahan amat membimbangkan ditambah lagi penyebarannya seumpama virus yang tidak dapat dilihat, tetapi dirasakan.   Lebih parah lagi bahasa-bahasa tersebut membawa elemen denotasi dan konotasi juga makna konteks yang jauh menyimpang dan mengelirukan. 
  Pengetahuan di dalam bidang semantik amat diperlukan untuk mendidik murid-murid dari segi makna denotasi dan konotasi.  Generasi hari ini generasi cepat matang dan melihat sesuatu hanya berdasarkan akal pemikiran logik sahaja.   Guru Bahasa Melayu memainkan peranan untuk memperkenalkan aspek denotasi dan konotasi terhadap sesuatu istilah atau simpulan bahasa  (sebagai contoh).  Ini berikutan penggunaan istilah-istilah tersebut adalah gambaran kesantunan bangsa Melayu itu sendiri.  Bangsa yang mempunyai adab yang terpelihara walaupun sekadar untuk menyampaikan sesuatu maksud yang ringkas. 
            Sebagai contoh, gurindam untuk mempersilakan tetamu mengambil tempat duduk yang berbunyi ‘tempat cawan pada piringnya, tempat cerek pada tungkunya.’  Gurindam tersebut jika disuluh dari segi makna denotasinya bermaksud kedudukan benda-benda tersebut berserta pasangannya. 
Tetapi, apabila dikaji daripada segi makna konotasi, ia membawa maksud setiap orang harus mengambil tempat yang sesuai dengan status kehadirannya di dalam majlis itu.  Jika kita hadir sebagai tetamu, kita  harus berada  di kerusi yang disediakan untuk tetamu.  Begitu juga sekiranya kita membawa fungsi yang berbeza seperti pengerusi majlis, ahli jawatankuasa ataupun pasukan penyedia juadah. 
            Sekiranya guru bahasa Melayu tidak mempunyai pengetahuan sebegitu, bagaimana ia dapat membantu murid-muridnya memperkayakan pengetahuan leksikon mereka?  Sedangkan pengetahuan itu diperlukan untuk memberi nilai tambah di dalam kertas karangan mereka.  Pengetahuan leksikon itu nanti juga akan membantu menambah keyakinan diri mereka apabila berkomunikasi dengan pelbagai peringkat apabila meningkat dewasa kelak.    
            Sebagai kesimpulannya, pengetahuan semantik kepada guru Bahasa Melayu adalah amat perlu berasaskan cakupan jangka pendek dan jangka panjang.  Ia membabitkan pula rangkupan menyeluruhi aspek sosial, ekonomi dan politik.
 Cakupan jangka pendek memungkinkan pelestarian kecemerlangan murid-murid di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.  Seterusnya memberi imej yang cemerlang buat diri murid  sendiri, guru dan sekolah. 
Cakupan jangka panjang pula adalah hayat ilmu yang berterusan yang menjadi nilai tambah buat diri murid-murid dan guru itu sendiri.  Murid yang kaya storan leksikonnya akan mendapati dirinya lebih berkeyakinan dalam segi hubungan sosial.  Mereka akan dapat meresapkan diri  di dalam pelbagai golongan masyarakat dengan kelebihan pengetahuan semantik ibarat pepatah masuk kandang kami mengembek, masuk kandang harimau mengaum. 
Dari sudut ekonomi pula, kekuatan menggunakan bahasa dapat membantu menambah keyakinan pihak lawan atau pembeli untuk mendekati kita berasaskan kemahiran berbahasa yang memikat hasil kebijaksanaan mengenal pasti ciri-ciri semantik ketika berbahasa.  Akhirnya, bertitik tolak daripada pengetahuan menguasai leksikon dengan baik, segala khilaf dan perselisihan yang melibatkan aspek politik di dalam negara boleh ditangani dengan berhemah dan profesional.  Hasilnya, keamanan akan terus dikecapi selama-lamanya.  Seperti juga pengetahuan mengenai cabang linguistik lainnya seperti sintaksis, fonologi dan fonetik, semantik memainkan peranan penting dalam menentukan usaha memartabatkan imej Bahasa Melayu agar terus konsisten seiring arus zaman.   
Rujukan:
Semantik, Portal Pendidikan Utusan diperolehi pada  September 22, 2013 daripada http://www.tutor.com.my/stpm/semantik/semantik.htm
Definisi Semantik, (2001, August 24) RujukNota, diperolehi pada September 22, 2013 daripada: http://rujuknota.blogspot.com/2011/08/definisi-semantik.html

Abdullah Hassan, Aripin Said & Ainon Mohd, (2007) Pantun & Gurindam Untuk Majlis Rasmi & Perkahwinan.  PTS Millennia Sdn Bhd, Selangor 

Friday, 5 December 2014

Esok Hari Sabtu

La...apahal dengan hari Sabtu? sebenarnya aku dah kemaruk nak cuti. Tapi freelancer macam aku mana ada istilah cuti. Kalaupun cuti, tu...tidur melohor tengah hari tu lah cuti aku...opsss bucur sudah! hahaha

amboi mak...itu kegiatan masa mula-mula berhenti kerja. Sebulan aku buat kerja gitu...sekarang ni tak dah...
eh korang nak beli tak novelet Maraton Cinta. Promosi ni. RM30 termasuk pos. 

Thursday, 4 December 2014

Carang Kulina Nak Jadi Skrip

Hari ni selepas baca Hikayat Carang Kulina, terbetik ilham nak buat skrip drama radio pulak. Hish! boleh tahan susah gak, siap nak bersyair bagai. Tapi, tengoklah nanti. Boleh sampai ke tepi radio atau tidak...Nanti hamba war-warkan...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...